Viktig informasjon om Koronaviruset

Diverse informasjon


Hvilke helsekontroller anbefales hos friske? 

Det er egentlig ikke mange.

Underlivsprøve - For kvinner anbefales underlivsprøve(celleprøve) fra livmorhalsen vanligvis hvert tredje år fra kvinnen er 20 til hun fyller 70. Prøven utføres her ved en enkel underlivsundersøkelse. Hos kvinner under 25 år hvor klamydiainfeksjon er mer vanlig, vil vi ofte anbefale prøve på dette.

Mammografi- Statens Helseundersøkelser innkaller alle kvinner til mammografi fra kvinnen fyller 50 til hun er 70 år.

Kolesterolprøve og blodtrykksmålingDette gjøres av lege i samband med en vurdering av risiko for hjertesykdom for eksempel ved 40 års alder. Samtidig vil legen forhøre seg om røykevaner, mosjon og kostvaner, samt forekomst av hjertesykdom eller hjerneslag hos nære slektninger.

Hva gjør legen når pasienten ber om "helsjekk"?I motsetning til kontroll av biler som har gått et visst antall kilometer, har vi ikke noen fast liste over undersøkelser som anvendes. Vi vil alltid starte med en samtale om pasientens egen oppfatning av sin helse og eventuell sykdomsbekymring, og i tillegg få klarlagt hvorfor pasienten har valgt å bestille legetime for dette nå. Ofte vil vi stille spørsmål om matlyst, nattesøvn, avføring, vannlating, menstruasjonsforhold og lignende. Som regel gjør vi enkle undersøkelser som å måle blodtrykk, Hb(blodprosent) og blodsukker, og ellers undersøkelser tilpasset problemstillingen.