Senteret sitt bannerbilde

Legeattest skolefravær

Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag. Eleven skal da bestille time.