Viktig informasjon om Koronaviruset

Legeattest skolefravær


Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag. Eleven skal da bestille time.