Viktig informasjon om Koronaviruset

Legevaktsordning fra 2019


Daglegevakten ved Enebakk legesenter opphører fra 2.januar 2019 og overtas av interkommunale daglegevaktordninger i Ski og Lillestrøm.

 

Enebakk kommune har bestemt at fra nyttår skal daglegevakttilbudet bli ivaretatt av interkommunal legevakt.