Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Enebakk legesenter ligger ved siden av biblioteket ved kommunehuset i Kirkebygden. Legesenteret er betjent med lege alle hverdager hele året. Det arbeider 5 fastleger og en turnuskandidat ved legesenteret og vi er fastlege for ca. 50% av innbyggerne i kommunen. Fra 1. januar 2003 overtok legene selv driften av legesenteret. Driften er derfor ikke lenger i kommunal regi, men legene leier lokaler og enkelte servicetjenester av kommunen.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vi har også Online timebestilling. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Pågangen på telefon er særlig stor de første to timene mandag morgen. Det er derfor mye lettere å komme fram på telefon utenom denne tiden. Det er viktig at telefonhenvendelser bare gjelder enkle ting, slik at det ikke blir unødig lang ventetid for andre som ringer legesenteret.

Legesenteret er modernisert utstyrsmessig slik at det er det mulig å ta 24 timers blodtrykksmåling, EKG (hjertekardiogram) og spirometri (pustemåling) som er integrert i pasientens datajournal.

Det er ledig kapasitet på listene til våre fastleger.