Viktig informasjon om Koronaviruset

Spiralinnsetting og p-stav


Ved innsetting eller bytte av spiral, er det viktig at du får resept på forhånd slik at du har med spiralen til konsultasjonen. Det samme gjelder p-stav.