Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Bilde av Ane L. Tjernæs

Ane L. Tjernæs

Fastlege

Hun er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. 

Har jobbet som fastlege i Enebakk siden 2001. 

Hun har jobbet ett år som lege på  psykiatrisk poliklinikk i Ski.

Jobber som helsestasjonslege i Enebakk kommune på onsdager.  

Tilbyr fastlegetimer tirsdag, torsdag og annenhver fredag (like ukenummer).

Spesialist i allmennmedisin.

Bilde av Heidi S.  Lilleås

Heidi S. Lilleås

Fastlege

Heidi er spesialist i allmennmedisin og har jobbet ved Enebakk legesenter siden 2003. Hun har tidligere jobbet som vikar på Lønnås legesenter i Bærum og et år på rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS. Heidi jobber også en dag i uken på helsestasjonen i Enebakk.

 

 

 

 

Bilde av Kamran Butt

Kamran Butt

Fastlege

Kamran Butt har jobbet som lege siden 2005, og innenfor allmennmedisin siden 2007. Han har jobbet i Enebakk siden 2010. Kamran har erfaring med sykehjem, helsestasjon for barn og ungdom og skolelege. Han har i flere år jobbet som legevaktslege.

I tillegg har han jobbet som lege innenfor psykiatri og indremedisin. Han har også idrettsmedisin som interessefelt.

Jobber mandag,tirsdag, onsdag, torsdag og halv fredag

Spesialist i allmennmedisin

Bilde av Pål Christian Offergaard

Pål Christian Offergaard

Fastlege

Pål Christian Offergaard er født i 1972.

Han er utdannet lege ved Universitetet i Oslo.

Han har jobbet som fastlege i Enebakk siden 2002 og er spesialist i allmennmedisin.

Han har videreutdanning i kognitiv terapi og er utdannet veileder i allmennmedisin.

Han har erfaring fra Allmennlegevakten i Oslo, Barneavdelingen Ahus,vært rådgivende lege i Pasientskadenemnda og jobbet som sykehjemslege i Enebakk kommune.

Han tilbyr konsultasjoner mandag, onsdag, torsdag hver uke og to fredager i måneden. Enkelte mandager tilbys timer fram til kl 18. Samarbeidsmøter foretrekkes torsdager etter lunch. Tirsdag er administrativ dag og det kan denne dagen tilbys videokonsultasjoner.

 

 

 

 

 

Bilde av Thao Dang

Thao Dang

Fastlege

Thao Dang er født i 1974.

Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo.

Hun har jobbet som fastlege i Enebakk siden 2005 og er spesialist i allmennmedisin.

Hun har erfaring som lege ved Medisinsk avdeling på Ahus, på helsestasjon, sykehjem og legevakt. 

Hun tilbyr konsultasjoner mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Enkelte mandager tilbys time fram til kl 18. 

 

 

Bilde av Britt Larsen

Britt Larsen

Helsesekretær: Kontorleder

Britt er autorisert helsesekretær og har jobbet på legekontor siden 1996. I 2004 tok hun 2 årig etterutdanning for helsesekretær. Hun har jobbet i 100% stilling på Enebakk legesenter siden 2001. I 2014 hadde hun 15 måneder permisjon, hvor hun da jobbet på Volvat. Fra 2015 har hun jobbet som helsesekretær og kontorleder her på legesentret. 

Bilde av Jorunn Haugen

Jorunn Haugen

Helsesekretær

Autorisert Helsesekretær

Helsefagarbeider

Jobber 100 %