Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Legevaktsordningen fra 2019

Daglegevakten ved Enebakk legesenter opphører fra 2. januar 2019 og overtas av interkommunale daglegevaktordninger i Ski og Lillestrøm.

Enebakk kommune har bestemt at fra nyttår skal daglegevakttilbudet bli ivaretatt av interkommunal legevakt.

Pasientreiser

Drosjerekvisisjon
Hvis du ønsker drosjerekvisisjon må det være en medisinsk grunn/sykdom som gjør at du ikke kan bruke offentlig kommunikasjon. Om det ikke går buss eller tog som passer med det du skal, så anses dette ikke som en medisinsk grunn. I slike tilfeller er det Pasientreiser (tlf. 05515) som kan skrive ut rekvisisjonen. Ring eller oppsøk lege/Pasientreiser i god tid før du skal til undersøkelse.

Legen skriver i så fall ut rekvisisjonen bare til undersøkelsesstedet.

Henvisning til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut.

Fysioterapeut skal selv vurdere ditt behov for behandling. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Legeattest skolefravær

Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag. Eleven skal da bestille time.

Spiralinnsetting og p-stav

Ved innsetting eller bytte av spiral, er det viktig at du får resept på forhånd slik at du har med spiralen til konsultasjonen. Det samme gjelder p-stav.