Velkommen til Enebakk legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Kontakt

For timebestilling ber vi deg benytte vår online timebestilling.

Du kan via Helsenorge.no booke time, fornye resepter, ha e-konsultasjon med fastlege (samme pris som konsultasjon på kontoret), eller andre forespørsler.
Vi har hver dag reservert konsultasjonstimer for legevakts-problemstillinger. Her gjelder først-til-mølla prinsippet. 

Vårt telefonnummer er: 64 92 35 00
Når disse timene er fylt opp eller hvis behov for akutt hjemmebesøk ring interkommunal legevakt på telefon: 116117

Hvis akutt livstruende sykdom ring: 113

Tjenesten elektronisk kommunikasjon med fastlege «Start-e-konsultasjon» er aktivert når fastlege er tilgjengelig for å besvare henvendelsen.
Tjenesten er inaktivert i helger, ferier og ved annet fravær for å unngå uønskede hendelser med forsinket helsehjelp.
Meldingene besvares innen 1-3 virkedager.
Hvis betingelser for sykemelding er innfridd vil sykemelding kunne tilbakedateres til dato
e-­konsultasjonen er bestilt.
Hvis akutt sykdom eller behov for fysisk undersøkelse må du ringe legesenteret på
tlf. 64 92 35 00 hvis fastlegen ikke har ledige timer på nett.
Dagens legevaktstimer frigjøres for bestilling på telefon fra kl. 08.30 alle hverdager.

Tjenesten «Forny resept» er vanligvis aktivert hele uken inkl. helger, men vil bli inaktivert hvis fastlege ikke er tilgjengelig som for eksempel i ferier. Hvis tjenesten er inaktivert må resepter bestilles pr telefon. Reseptene vil bli fornyet innen 1-3 virkedager og du vil få melding pr. SMS når reseptbestillingen er ekspedert. Husk å bestill resept i god tid før du går tom for medisiner.

Tjenesten «Bestill time» er aktiv døgnet rundt hele året. Vi oppfordrer deg til å benytte denne løsningen hvis du behersker dette teknisk. Dette vil redusere pågangen på vårt sentralbord slik at vi kan prioritere pasienter som trenger rask helsehjelp.

Aktuelt

INGEN drop-in timer på laboratoriet
For blodprøver, fjerning av sting, øreskyll, EKG, injeksjon/ vaksine… må man bestille time på laboratoriet.

Om legesenteret

Enebakk legesenter ligger ved siden av biblioteket ved kommunehuset i Kirkebygden. Legesenteret er betjent med lege alle hverdager hele året. Det arbeider 5 fastleger og en turnuskandidat ved legesenteret og vi er fastlege for ca. 50% av innbyggerne i kommunen. Fra 1. januar 2003 overtok legene selv driften av legesenteret. Driften er derfor ikke lenger i kommunal regi, men legene leier lokaler og enkelte servicetjenester av kommunen.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår nettside eller Helsenorge.no kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vi har også Online timebestilling. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Pågangen på telefon er særlig stor. Det er viktig at telefonhenvendelser bare gjelder enkle ting, slik at det ikke blir unødig lang ventetid for andre som ringer legesenteret.

Legesenteret er modernisert utstyrsmessig slik at det er det mulig å ta 24 timers blodtrykksmåling, EKG (hjertekardiogram) og spirometri (pustemåling) som er integrert i pasientens datajournal.

Sommerferie 2024

Din lege har ferie disse ukene i sommer!

Thao Dang: Uke 29, 30, 31, 32 og 33
Heidi Lilleås: 28, 29, 30 og 31
Pål Offergaard: 28, 29, 30 og 31
Sohaib Afsal: 26, 29 og 30
Sairah Hanbaly(vikar for Dr. Nesse): Uke 26

Din fastlege vil ikke være tilgjengelig på e-konsultasjon eller e-kontakt i sine ferieuker.

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI