Heidi S. Lilleås

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Heidi har jobbet ved Enebakk legesenter siden 2003. Hun har tidligere jobbet som vikar på Lønnås legesenter i Bærum og et år på rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS. Heidi jobber også en dag i uken på helsestasjonen i Enebakk.

Tilbyr fastlegetimer mandag, onsdag og annenhver fredag (ulik ukenummer).

Pål Christian Offergaard

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Pål Christian Offergaard er født i 1972 og er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet som fastlege i Enebakk siden 2002 og har videreutdanning i kognitiv terapi og er utdannet veileder i allmennmedisin.

Han har erfaring fra Allmennlegevakten i Oslo, Barneavdelingen Ahus, vært rådgivende lege i Pasientskadenemnda og jobbet som sykehjemslege i Enebakk kommune.

I perioden 2020-2020 er han oppnevnt som medlem i Faglig forum for adopsjonssaker (BUF etat) som spesialist i allmennmedisin.

I perioden 01.10.20-01-10-21 har han hatt faglig fordypning i akuttpsykiatri.

Thao Dang

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Thao Dang er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Thao har jobbet som fastlege i Enebakk siden 2005 og har erfaring som lege ved Medisinsk avdeling på Ahus, helsestasjon, sykehjem og legevakt.

Hun tilbyr konsultasjoner mandag, onsdag og fredag.

Sohaib Afzal

Fastlege

Utdannet lege fra Ukraina.
Fullført turnus fra Tromsø og jobbet som fastlegevikar flere steder i Norge.
2 års erfaring innen ortopedi.

Jobber fast mandag – torsdag ved Enebakk legesenter.

Wibeke Nesse

Fastlege

Wibeke ble uteksaminert fra Universitetet i Martin, Slovakia i 2011. Hun har i 2 perioder tidligere jobbet som fastlegeviakar- da med 20% stilling tilknyttet helsestasjon og sykehjem. Wibeke har i flere år jobbet på kirurgisk avdeling på Gjøvik sykehus, men de 3 siste årene jobbet på Barnekirurgen både i Trondheim og Oslo.

Tilbyr fastlegetimer tirsdag, torsdag og annenhver fredag (like ukenummer).

Er i utdanningspermisjon fra 22.04.24 til 31.08.24. Fastlegevikar vil da være Sairah Hanbaly.

Daniel Rath

Turnuslege

Er her i perioden 01.03.24 tom 31.08.24

Britt Larsen

Kontorleder og helsesekretær

Britt er autorisert helsesekretær og har jobbet på legekontor siden 1996. I 2004 tok hun 2 årig etterutdanning for helsesekretær. Hun har jobbet i 100% stilling på Enebakk legesenter siden 2001. Fra 2015 har hun jobbet som helsesekretær og kontorleder her på legesentret.

Jorunn Haugen

Helsesekretær

Autorisert Helsesekretær
Helsefagarbeider
Jobber 100 %

Beathe Mørk

Helsesekretær

Autorisert Helsesekretær
Fast ansatt fra juni 2020 i 100% stilling.